دانلود رایگان کتاب The Rise of Duterte : A Populist Revolt against Elite Democracyاین کتاب از ادبیات گسترده در زمینه پوپولیسم ، دموکراسی و بازارهای نوظهور و همچنین مصاحبه با مقامات ارشد ، کارشناسان و روزنامه نگاران در فیلیپین و فراتر از آن استفاده می کند. رئیس جمهور رودریگو دوترته در منطقه آسیا-اقیانوسیه که به سرعت در حال تغییر است. همزمان با افزایش سریع قدرت چین در اقیانوس آرام ، کشورهایی که همیشه متحد ایالات متحده بوده اند ، مانند فیلیپین ، آشفتگی سیاسی را تجربه می کنند. تمایل آشکار دوترته برای صف آرایی مجدد با چین (به ضرر آمریکا) در ازای سرمایه گذاری در زیرساخت ها ، یکی از واضح ترین شاخص های به قدرت رسیدن چین برای ملت های سراسر جهان است. وقت شناس ، تا حد قابل توجه ، در دسترس و سریع ، این کتاب برای دانشمندان ، روزنامه نگاران ، سیاست گذاران و ناظران چینی بسیار ارزشمند خواهد بود.لینک منبع