دانلود رایگان کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academyاین کتاب دیدگاه های جدیدی در مورد نقش منحصر به فرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. با ترکیب انواع صداها – دانشجویان مقطع دکترا ، اعضای جدید هیئت علمی و محققان فصلی – با نتایج تحقیقات کیفی تجربی ، این کتاب نحوه ایمان و مباشرت را راهنمایی می کند که چگونه بورس و تدریس را دنبال می کنند و همچنین رابطه آکادمی با کلیسا. نتیجه این آزمون روایتی منسجم و موضوعی است که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مسیحی و اساتید جدیدی که قصد دارند با درک صحیح از هدف و مسئولیت ، وارد آکادمی شوند ، جذاب خواهد بود.لینک منبع