خرید و دانلود کتاب Pro TypeScript : Application-Scale JavaScript Development

[ad_1]

عملکرد این زبان ابتکاری منبع باز ابتکاری را عمیقاً کاوش کنید ، از کار با سیستم نوع شی گرا گرفته تا درک زمان اجرا و کامپایلر TypeScript. این نسخه دوم به طور کامل تجدید نظر شده و به روز شده در کتاب محبوب استیو فنتون ، شامل تمام مواردی است که شما برای یادگیری این زبان جذاب و تغییر در تجربه توسعه JavaScript خود نیاز دارید.نکات جدید در مورد نحوه استفاده از استنباط برای کاهش تلاش JavaScript. استفاده از توصیه های گزینه TypeScript Compiler طیف گسترده ای از به روزرسانی ویژگی ها ، از تقاطع ها و تاپل ها گرفته تا async / انتظار و رویکرد جدید برای mixins – طراحی با استفاده از TypeScript با استفاده از ماژول ها برای مدیریت بزرگ برنامه ها چارچوب ها و کتابخانه های موجود را در برنامه TypeScript خود ادغام کنید

[ad_2]

لینک منبع