خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1]

این پایان نامه روش پیش بینی نسبی را برای کاهش قابل توجه مصنوعات “شنا” با شناسایی جبهه های شکستن در پنجره زمان یک ایستگاه مرجع اتخاذ می کند. این امر منجر به تصویری سریعتر و دقیق تر از روند شکستن زمین لرزه شد. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی زلزله شناسی است و در مورد نجات جان بیشتر با توسعه روش های لرزه نگاری برای تجزیه و تحلیل سریع روند خرابی زمین لرزه است. روش فرافکنی عقب که در این رساله توصیف شده می تواند این واقعیت را به وجود آورد.

[ad_2]

لینک منبع