خرید و دانلود کتاب Chaotic, Fractional, and Complex Dynamics: New Insights and Perspectives :

[ad_1]

این کتاب پویایی غیرخطی ، آشفته و کسری ، سیستم ها و شبکه های پیچیده و همچنین تحقیقات پیشرفته در مورد موضوعات مرتبط را ارائه می دهد. پانزده فصل – نوشته شده توسط دانشمندان برجسته ای که در زمینه های پویایی غیرخطی کار می کنند ، هرج و مرج و کسری ، و همچنین پویایی پیچیده سیستم ها و شبکه ها – ارائه یک مرور کلی از تحقیقات پیشرفته در مورد طیف وسیعی از موضوعات ، از جمله تحقیقات اساسی و کاربردی این موارد شامل جنبه های همگام سازی در سیستم های دینامیکی پیچیده ، ویژگی های جهانی بودن در سیستم هایی با پویایی کسری خاص و انتشار آشفته است. و تجربیات بسیاری از محققان برجسته

[ad_2]

لینک منبع